Zur Navigation | Zum Inhalt
Dobrá rada: dodržujte předepsanou rychlost v obci. Po dohodě s Policií ČR se nám podařilo zajistit namátkové měření rychlosti.
 
Informace obce
Dotazník k Programu rozvoje obce Sosnová Tisk E-mail

Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou dotazník, jehož prostřednictvím bychom chtěli zjistit Vaše názory na stávající život v obci a Vaše představy o jejím dalším rozvoji. Vaše odpovědi budou jedním z významných zdrojů pro aktuálně probíhající zpracování Plánu rozvoje obce.

Více informací naleznete v dotazníku, který je ke stažení zde.

Jindřiška Halasníková, starostka obce

 
Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva obce Tisk E-mail

Zveme tímto všechny občany, kteří mají zájem o projednávaný program, na  ustavující zasedání zastupitelstva obce konané dne 29.10.2018 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Sosnové.

Svolání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sosnová

Na základě ustanovení par.91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb, o obcích (obecní zřízení, v platném znění), svolávám ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Sosnová.

Místo konání: Obec Sosnová, zasedací místnost obecního úřadu

Doba konání: 29.10.2018 od 18.00 hod

Navržený program:

 1. Určení ověřovatelů zápisu (par. 95 odst. 1 zákona o obchích a zapisovatele
 2. Schválení programu
 3. Volba starosty, místostarosty a členů rady obce
  • a) určení počtu místostarostů
  • b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (par. 71 zákona o obcích)
  • c) určení způsobu volby starosty a místostarosty a členů rady obce
  • d) volba starosty
  • e) volba místostarosty
  • f) volba odstatních členů rady obce
 4. Zřízení finančního a kontrolního výboru
  • a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
  • b) volba předsedy finančního výboru
  • c) volba předsedy kontrolního výboru
 5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (par. 72 zákona o obcích)
 6. Diskuse
Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib.

Účast všech členů ZO je nutná !!!

Jindřiška Halasníková, dosavadní starostka obce

Vyvěšeno: 22.10.2018

Sejmuto: 29.10.2018

 
Výstraha ČHMÚ Tisk E-mail

VÝSTRAHA ČHMÚ Číslo:  PVI_2018/90

Vydaná: pondělí 22.10.2018 11:02  (09:02 UTC)

Na jev: SILNÝ VÍTR (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
Pro celou ČR od úterý 23.10.2018 15:00  do středy 24.10.2018 15:00

Ze Skandinávie bude k jihovýchodu postupovat tlaková níže a mezi ní a mohutnou tlakovou výší v oblasti Britských ostrovů bude nad střední Evropou zesilovat severozápadní proudění.

V průběhu úterý 23.10. bude na našem území zesilovat severozápadní vítr. Očekáváme, že nejsilnější bude v nočních hodinách z úterý na středu a v průběhu středy bude zvolna slábnout. V nižších polohách dosáhne průměrná rychlost větru 8 až 13 m/s a nárazy 15 až 20 m/s, ojediněle až 25 m/s (90
km/h). Na horách na severu a severozápadě očekáváme nárazy větru až 30 m/s (110 km/h).

Doporučení ke zmírnění následků silného větru:

 • Zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty, zabezpečit stavební jeřáby apod.
 • Při řízení auta jet maximálně opatrně. Větrné poryvy mohou auto učinit neovladatelné. Sledovat dopravní zpravodajství.
 • Na horách omezit túry a nevydávat se zejména do hřebenových partií. Dodržovat pokyny Horské služby (http://www.horskasluzba.cz).

Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Praha/Racko ve spolupráci s VGHMÚř

 
Výsledky voleb v obci Sosnová - seznam zvolených kandidátů Tisk E-mail

Seznam zvolených kandidátů

zvolenezastupitelsto2018.jpg

 

 

Další podrobné informace můžete vyhledat na webu ČSÚ na adrese www.volby.cz

 
Svoz odpadu - oznámení Tisk E-mail

Svoz  nebezpečného odpadu bude dne  20.10. 2018 (sobota) od 10.00-10.30 stanoviště u hřiště a 10.30-11.00 stanoviště u bytovek (viadukt).

Do nebezpečného odpadu patří: barvy, laky, rozpouštědla, motorové oleje, obaly od těchto látek, pneumatiky, filtry, olověné akumulátory, ledničky apod. Tento odpad v žádném případě nepatří do kontejnerů na velkoobjemný odpad!

Svoz velkoobjemného odpadu – kontejnery – bude dne 21.10. 2018 (neděle) . Kontejnery budou přistaveny  v době od  8.00 hod.  do  17.00 hod. na těchto stanovištích: náves, hřiště, bytovky č.p.85 a 86, viadukt, výrobna lahůdek,  Lesná, Ramš.

Do kontejnerů v žádném případě nepatří:  stavební suť,  pneumatiky, chemikálie, bioodpad. Žádám občany o dodržování tohoto nařízení.

Toto opatření je vyvoláno neúměrně vysokými náklady na likvidaci odpadu při kontejnerovém svozu. Připomínám, že na uložení tohoto druhu odpadu je občanům k dispozici sběrný dvůr, který občané mohou využívat celoročně.

Halasníková Jindřiška
starostka obce

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Následující > Konec >>

Výsledky 1 - 9 z 249