Zur Navigation | Zum Inhalt
Poplatky v roce 2016: parkovací místo - Kč 500,-
 
Informace obce
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Tisk E-mail

Zveme tímto všechny občany, kteří mají zájem o projednávaný program, na řádné zasedání zastupitelstva obce konané dne 17.12.2018 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Sosnové.

Program:

 1. Investiční záměry obce pro rok 2019
 2. Info z obce

Účast všech členů ZO je nutná !!!

Jindřiška Halasníková, starostka obce

 
Změny jízdních řádů 12/2018 Tisk E-mail

Změny jízdních řádů - Českolipsko - jih

Celý dokument ke stažení zde

 
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Tisk E-mail

Zveme tímto všechny občany, kteří mají zájem o projednávaný program, na řádné zasedání zastupitelstva obce konané dne 26.11.2018 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Sosnové.

Program:

 1. Námitky k zápisu č. 1/2018
 2. Rozpočtové opatření č. 4/2018
 3. Návrh rozpočtu obce Sosnová pro rok 2019
 4. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Sosnová na roky 2020 a 2021
 5. Schválení členů kontrolního a finančního výboru
 6. Smlouva o dílo - "PD - Humanizace průtahu obcí Sosnová"

Účast všech členů ZO je nutná !!!

Jindřiška Halasníková, starostka obce

 
Dotazník k Programu rozvoje obce Sosnová Tisk E-mail

Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou dotazník, jehož prostřednictvím bychom chtěli zjistit Vaše názory na stávající život v obci a Vaše představy o jejím dalším rozvoji. Vaše odpovědi budou jedním z významných zdrojů pro aktuálně probíhající zpracování Plánu rozvoje obce.

Více informací naleznete v dotazníku, který je ke stažení zde.

Jindřiška Halasníková, starostka obce

 
Pozvánka na ustavující zasedání zastupitelstva obce Tisk E-mail

Zveme tímto všechny občany, kteří mají zájem o projednávaný program, na  ustavující zasedání zastupitelstva obce konané dne 29.10.2018 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Sosnové.

Svolání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sosnová

Na základě ustanovení par.91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb, o obcích (obecní zřízení, v platném znění), svolávám ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Sosnová.

Místo konání: Obec Sosnová, zasedací místnost obecního úřadu

Doba konání: 29.10.2018 od 18.00 hod

Navržený program:

 1. Určení ověřovatelů zápisu (par. 95 odst. 1 zákona o obchích a zapisovatele
 2. Schválení programu
 3. Volba starosty, místostarosty a členů rady obce
  • a) určení počtu místostarostů
  • b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (par. 71 zákona o obcích)
  • c) určení způsobu volby starosty a místostarosty a členů rady obce
  • d) volba starosty
  • e) volba místostarosty
  • f) volba odstatních členů rady obce
 4. Zřízení finančního a kontrolního výboru
  • a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
  • b) volba předsedy finančního výboru
  • c) volba předsedy kontrolního výboru
 5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (par. 72 zákona o obcích)
 6. Diskuse
Před schválením programu složí členové zastupitelstva obce slib.

Účast všech členů ZO je nutná !!!

Jindřiška Halasníková, dosavadní starostka obce

Vyvěšeno: 22.10.2018

Sejmuto: 29.10.2018

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Následující > Konec >>

Výsledky 1 - 9 z 252