Zur Navigation | Zum Inhalt
Výzva: Máte zájem přispět k obsahu našich webových stránek? Kontaktujte administrátora nebo obecní úřad.
 
Informace obce
Svoz nebezpečného odpadu Tisk E-mail

V sobotu 6.10.2007 bude přistaven kontejner na svoz nebezpečného odpadu.

 • Místo: stanoviště u hřiště
 • Čas: sobota 6.10.2007 od 10.00 do 12.00

Co je nebezpečný odpad? 

Podle §4, odst. a) zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, se nebezpečným odpadem rozumí odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů v příloze č. 2 prováděcího právního předpisu (vyhlášky MŽP č. 381/2002 Sb., Katalog odpadů) a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze zákona:

 • Výbušnost
 • Oxidační schopnost
 • Vysoká hořlavost
 • Hořlavost
 • Dráždivost
 • Škodlivost zdraví
 • Toxicita
 • Karcinogenita
 • Žíravost
 • Infekčnost
 • Teratogenita
 • Mutagenita
 • Schopnost uvolňovat vysoce toxické nebo toxické plyny ve styku s vodou, vzduchem nebo kyselinami
 • Schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí při nebo po odstraňování
 • Ekotoxicita

Co patří mezi nebezpečný odpad

Mezi nebezpečné složky komunálního odpadu (tedy odpadu, který vzniká při činnosti fyzických osob) patří:

 • Rozpouštědla
 • Kyseliny
 • Zásady
 • Fotochemikálie
 • Pesticidy
 • Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
 • Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky (chladničky, mrazáky)
 • Oleje a tuky kromě jedlých
 • Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
 • Detergenty obsahující nebezpečné látky
 • Nepoužitelná léčiva
 • Baterie a akumulátory
 • Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky (televizory, počítače)
 • Dřevo obsahující nebezpečné látky

 

 
Dočasné úpravy provozu na komunikacích Tisk E-mail

rb2007.jpgV pátek 15.6.2007 bude v odpoledních hodinách probíhat na autodromu v Sosnové jedna z rychlostních zkoušek letošního ročníku Rally Bohemia. V této souvislosti dojde k dočasným úpravám provozu na místních komunikacích. Přesné znění příslušných rozhodnutí si můžete přečíst na úřední desce, pro lepší orientaci je však uvádíme v tomto článku:

 • od velké křižovatky u hřbitova až do Okřešic bude zákaz zastavení
 • v Sosnové (od hospody až ke konci Sosnové u autobazaru) bude zákaz zastavení
 • stará silnice mezi Sosnovou a Zahrádkami bude uzavřena - od garáží u Sosnové až k vodárně nad Zahrádkami (na této silnici budou parkovat závodní vozy před tím, než budou kolem hospody vpuštěny do areálu autodromu)  
 • spojka do Lesné pod viaduktem bude uzavřena (obyvatelé Lesné mají příjezd zajištěn kolem benzínové pumpy) v pátek od 8.00 až do 24.00


Přidat komentář (0 Komentáře:)

 
Povinné očkování psů Tisk E-mail
Obecní úřad Sosnová oznamuje, že povinné očkování psů proběhne v termínu 28.5.2007. 
 • V lokalitě Ramš:             14:30 – 14:45 hod
 • V lokalitě Sosnová:         15:00 – 15:45 hod 

V ostatní dny vakcinace ve veterinární ordinaci v ordinačních hodinách.

 • Pes musí být předveden osobou starší 15 let a opatřen pevným vodítkem a náhubkem.
 • Vakcinace se provádí na náklady majitele zvířete.
 • Povinnost vakcinace psů proti vzteklině 1 krát ročně je nařízena ustanovením § 4 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (veterinární zákon). Porušení této povinnosti je postihováno podle § 71 a § 73 veterinárního zákona.
 • Na vyžádání může být provedeno očkování i proti ostatním nemocem psů a koček.
 • Přineste s sebou očkovací průkaz.

Ceník:

 • Očkování proti vzteklině:                      Kč 120,-
 • Kombinace (psinka, vzteklina aj.):     Kč 270,-

Očkování koček (nepovinné) je za stejné ceny.

 

 
O čem se mluví Tisk E-mail

Vážení spoluobčané, dovolte mi pár poznámek.

Jistě jste postřehli, že přípravné práce pro výstavbu přeložky silnice I/9 již byly zahájeny. Vysoké jeřáby, které se pohybovaly po loukách v okolí Sosnové, přehlédnout snad ani nešlo. Energetici některé sloupy zvyšovali, a dva z nich, které jsou přímo u budoucí mimoúrovňové křižovatky, se posouvají o pár metrů dál. Cílem těchto prací je zajistit, aby dráty vysokého napětí byly dostatečně vysoko nad vozovkou na přemostění.

besip1.jpg S výstavbou přicházejí i nesnáze: zablácená vozovka, zdevastovaná louka a jistě přijdou i další problémy. Investor a dílo provádějící firmy mají povinnost uvést vše do původního stavu, udržovat čistou komunikaci a co nejméně narušovat život v obci.

Touto cestou Vás proto žádám, pomozte nám všechny negativní dopady monitorovat, abychom mohli včas od příslušných institucí a firem žádat nápravu.

Druhá moje poznámka směřuje k řidičům, kteří v obci často porušují pravidla silničního provozu. Především rychlost a průjezdy jednosměrkou v protisměru. Chápu, že zatímco pro některé je jízda autem nebo na motorce pouhou nutností, pro jiné je to i zábava, radost a adrenalin. Jenže silnice v obci není závodní trať. Zejména v naší vsi bychom měli dobře vědět, jak závodní dráha vypadá. Je uzavřená a neběhají po ní děti.

Už dlouho hledáme řešení, jak těmto pseudozávodníkům zabránit v tom, aby někoho zranili. Mluví se o kamerách, hrbech na silnici, retardérech, zúžení vozovek. Každé z těchto řešení však má svoje proti: stojí peníze nás všech, obtěžuje slušné lidi a blbům stejně nezabrání.

 

Celý článek...
 
Upozornění na omezení provozu autobusů 30.4. a 7.5. Tisk E-mail

Vážení občané,

odbor dopravy Krajského úřadu Liberekého kraje si Vás tímto dovoluje upozornit na omezení provozu linkové autobusové dopravy ve dnech 30.4.2007 a 7.5.2007.  V uvedených dnech, jedná se o pondělky předcházející státním svátkům v úterky 1. a 8.5.2007, nebudou provozovány tzv. "školní" autobusové spoje, tj.spoje obvykle označené negativní značkou 40 nebo 72, obvykle provozované mezi 6:30 - 8:00 a 12:00 - 18:00 ve dny školního vyučování. Omezení, které bylo stanoveno již při tvorbě jízdních řádů na podzim loňského roku, vychází z předpokladu, že v uvedené dny bude na mnoha školách vyhlášeno ředitelské volno. Omezení provozu linkové autobusové dopravy ve dnech 30.4.2007 a 7.5.2007 jsou nezbytná z důvodu účelnosti vynakládání finančních prostředků na zabezpečení základní dopravní obslužnosti.

Poznámka OÚ: Místní dopravy (MHD) se toto omezení netýká.

 

 
<< Začátek < Předchozí 21 22 23 24 25 26 Následující > Konec >>

Výsledky 208 - 216 z 228