Zur Navigation | Zum Inhalt
Poplatky v roce 2016: parkovací místo - Kč 500,-
 
Informace obce
Výstavba přeložky I/9 zahájena Tisk E-mail

muk2008a.jpg Ve čtvrtek 23.října 2008 proběhlo v areálu společnosti SaM Silnice a mosty a.s. v Sosnové slavnostní zahájení a poklepání na základní kámen stavby přeložky silnice I/9 a výstavby mimoúrovňové křižovatky u Sosnové.

Zahájení stavby proběhlo za účasti hejtmana libereckého kraje Petra Skokana, starosty obce Sosnová Luboše Michálka, starostky České Lípy Hany Moudré a řady dalších hostů z řad investora, projekce, ředitelství silnic a dálnic, realizátorů výstavby, starostů okolních obcí a médií.

Na rozdíl od spíše optimistických projevů ostatních řečníků vyjádřil starosta obce naše pochopení pro potřebu nových komunikací, ale zároveň obavy z dopadů výstavby na život občanů obce.

Celý článek...
 
Dotace z programů podpory sportu pro rok 2008 Tisk E-mail

adidas_karate.jpg Do 15.února 2008 mohou občané a organizace podávat žádosti o poskytnutí obecní dotace v rámci Programu I a II na formulářích, které jsou k dispozici na Obecním úřadu v Sosnové nebo ke stažení na těchto internetových stránkách.

Zastupitelstvo obce Sosnová stejně jako v loňském roce připravilo pro občany a sportovní organizace možnost získání finanční podpory pro jejich sportovní vyžití. Programy slouží k podpoře veřejně prospěšných činností subjektů, které ve svých stanovách mají jako jednu z hlavních činností provozování sportovních a tělovýchovných činností a k podpoře individuálních sportovních aktivit obyvatel obce.

Celý článek...
 
Porucha vodovodního řadu Tisk E-mail

Dne 1.12.2007 došlo k poruše vodovodního řadu v obci Sosnová. Na opravě pracuje SČVaK, oprava potrvá nejméně do 14.00 hodin.

Zásoování pitnou vodou je zajištěno prostřednictvím cisterny, která bude pendlovat po Sosnové.


 

 
Informace pro občany České republiky Tisk E-mail

Informace pro občany České republiky o zapisování dětí do cestovního dokladu rodiče a platných občanských průkazech.

Ke stažení zde: Máte platný občanský průkaz?
Ke stažení zde: Zapisování dětí do cestovního dokladu rodiče.

 

 

 
Svoz nebezpečného odpadu Tisk E-mail

V sobotu 6.10.2007 bude přistaven kontejner na svoz nebezpečného odpadu.

 • Místo: stanoviště u hřiště
 • Čas: sobota 6.10.2007 od 10.00 do 12.00

Co je nebezpečný odpad? 

Podle §4, odst. a) zákona 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, se nebezpečným odpadem rozumí odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů v příloze č. 2 prováděcího právního předpisu (vyhlášky MŽP č. 381/2002 Sb., Katalog odpadů) a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze zákona:

 • Výbušnost
 • Oxidační schopnost
 • Vysoká hořlavost
 • Hořlavost
 • Dráždivost
 • Škodlivost zdraví
 • Toxicita
 • Karcinogenita
 • Žíravost
 • Infekčnost
 • Teratogenita
 • Mutagenita
 • Schopnost uvolňovat vysoce toxické nebo toxické plyny ve styku s vodou, vzduchem nebo kyselinami
 • Schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí při nebo po odstraňování
 • Ekotoxicita

Co patří mezi nebezpečný odpad

Mezi nebezpečné složky komunálního odpadu (tedy odpadu, který vzniká při činnosti fyzických osob) patří:

 • Rozpouštědla
 • Kyseliny
 • Zásady
 • Fotochemikálie
 • Pesticidy
 • Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
 • Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky (chladničky, mrazáky)
 • Oleje a tuky kromě jedlých
 • Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
 • Detergenty obsahující nebezpečné látky
 • Nepoužitelná léčiva
 • Baterie a akumulátory
 • Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky (televizory, počítače)
 • Dřevo obsahující nebezpečné látky

 

 
<< Začátek < Předchozí 21 22 23 24 25 26 27 28 Následující > Konec >>

Výsledky 226 - 234 z 250