Zur Navigation | Zum Inhalt
Výzva: Máte zájem přispět k obsahu našich webových stránek? Kontaktujte administrátora nebo obecní úřad.
 
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Tisk E-mail
Pondělí, 21 květen 2018

Zveme tímto všechny občany, kteří mají zájem o projednávaný program, na řádné zasedání zastupitelstva obce konané dne 28.5.2018 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Sosnové.

Program:

  1. Rozpočtové opatření č. 2/2018
  2. Hospodaření obce leden - duben 2018
  3. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-4015570/VB/1, k p.p.č. 206/1, k.ú. Sosnová u České Lípy pro ČEZ Distribuce
  4. Žádost o finanční příspěvek Sparta Sosnová
  5. Směrnice č. 1/2018 k ochraně osobních údajů dle GDPR
  6. Uzavření smlouvy o dílo - rekonstrukce kuchyně MŠ
  7. Uzavření smlouvy o dílo - rekonstrukce komunikace odobčka před návsí
  8. Územní plán - námitka
  9. Stanovení počtu členů ZO pro volební období 2018-2022

Účast všech členů ZO je nutná !!!

Jindřiška Halasníková, starostka obce

Aktualizováno ( Pátek, 01 červen 2018 )