Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
Pondělí, 19 červen 2017

Zveme tímto všechny občany, kteří mají zájem o projednávaný program, na řádné zasedání zastupitelstva obce konané dne 26.6.2017 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Sosnové.

Program:

  1. Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti k p.p.č. 309, k.ú. Sosnová u České Lípy pro ČEZ Distribuce a.s.
  2. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízenívěcného břemene-služebnosti k p.p.č. 206/1, k.ú. Sosnová u České Líp pro ČEZ Disribuce a.s.
  3. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízenívěcného břemene-služebnosti k p.p.č. 194, k.ú. Sosnová u České Líp pro M.Vraného (přípojka tlakové kanalizace)
  4. Rozpočtové opatření č. 3/2017
  5. Předfinancování projektu "mirkoregion Peklo bez odpadu" (kompostéry)
  6. Výběr dodavatele stavy "Rekonstrukce střechy MŠ"
  7. Výběr dodavatele stavby "Rekonstrukce oplocení hřiště u BD"
  8. Info z obce

Účast všech členů ZO je nutná !!!

Jindřiška Halasníková, starostka obce

Aktualizováno ( Čtvrtek, 29 červen 2017 )