Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
Středa, 15 listopad 2017

Zveme tímto všechny občany, kteří mají zájem o projednávaný program, na řádné zasedání zastupitelstva obce konané dne 27.11.2017 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Sosnové.

Program:

  1. Schválení rozpočtu obce pro rok 2018
  2. Schválení rozpočtu příspěvkové organizace MŠ Sosnová pro rok 2018
  3. Výše odměn členů zastupitelstva obce od 1.1.2018
  4. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti k p.p.č. 564/2, k.ú. Sosnová u České Lípy
  5. Info z obce

Účast všech členů ZO je nutná !!!

Jindřiška Halasníková, starostka obce

Aktualizováno ( Pátek, 01 prosinec 2017 )