Pozvánka na jednání zastupitelstva obce
Úterý, 17 duben 2018

Zveme tímto všechny občany, kteří mají zájem o projednávaný program, na řádné zasedání zastupitelstva obce konané dne 23.4.2018 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Sosnové.

Program:

  1. Prodej části  p.p.č. 576/1, k.ú. Sosnová u České Lípy- schválení záměru
  2. Schválení  Účetní závěrky obce Sosnová za rok 2017
  3. Závěrečný účet obce Sosnová za rok 2017 vč. Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
  4. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-4009628/VB/1, stavba "CL-Sosnová rozšíření kNN ppč.576/49" k p.p.č. 576/1,k.ú. Sosnová u České Lípy pro ČEZ Distribuce
  5. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-4016606, stavba "CL-Sosnová ppč.462/1“ k p.p.č. 566, k.ú. Sosnová u České Lípy pro ČEZ Distribuce
  6. Info z obce

Účast všech členů ZO je nutná !!!

Jindřiška Halasníková, starostka obce

Aktualizováno ( Pátek, 27 duben 2018 )