Zur Navigation | Zum Inhalt
Poplatky v roce 2019: poplatek za psa činí Kč 50, za každého dalšího Kč 75,-
 
Informace obce
Úřad práce ČR informuje k výměně průkazů OZP Tisk E-mail
Úřad práce ČR informuje: Na výměnu průkazů OZP je již jen měsíc

Už jen jeden měsíc mají držitelé dočasných průkazů osoby se zdravotním postižením (OZP) a průkazů mimořádných výhod na to, aby si zajistili jejich výměnu za nový průkaz OZP.

Nový průkaz OZP má podobu plastové kartičky obdobně jako občanský nebo řidičský průkaz. Je odolný proti poškození a chráněný vůči padělání. Nahrazuje všechny dříve vydávané průkazy (průkazy mimořádných výhod, dočasné průkazy OZP). Všechny tyto doklady jsou platné už jen do 31. 12. 2015.

Výměnu zajišťuje Úřad práce ČR na všech kontaktních pracovištích v okrese Česká Lípa, podle místa trvalého bydliště držitele průkazu. Úřad práce ČR tímto vyzývá občany, aby již neodkládali návštěvu úřadu práce za účelem výměny průkazu. V případě, že tak neučiní, nebudou moci po 1. 1. 2016 využívat žádné benefity a nároky, které jim z vlastnictví průkazu vyplývají.

Bc. Marcela Ottová
ředitelka Kontaktního pracoviště Česká Lípa
 
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Tisk E-mail
Zveme tímto všechny občany, kteří mají zájem o projednávaný program, na zasedání zastupitelstva obce konané dne 16.12.2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Sosnové.

Program:

 1. Rozpočtové opatření č.4/2015
 2. Smlouva o zřízení věcného břemene k p.p.č. 504/1, k.ú. Sosnová u České Lípy
 3. Rozhodnutí - Aviatik klub
 4. Dílčí audit 2015
 5. Úpravy Jednacího řádu ZO Sosnová

Účast všech členů ZO je nutná!!!

Jindřiška Halasníková, starostka obce

 
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Tisk E-mail
Zveme tímto všechny občany, kteří mají zájem o projednávaný program, na zasedání zastupitelstva obce konané dne 30.11.2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Sosnové.

Program:

 1. Pronájmy obecního majetku - stanovení ceny od 1.1.2016
 2. Bezdrátový rozhlas
 3. Prodej pozemku p.č. 280/7 a 293/6, k.ú. Sosnová u České Lípy
 4. Investiční záměry obce pro rok 2016

Účast všech členů ZO je nutná!!!

Jindřiška Halasníková, starostka obce

 
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Tisk E-mail
Zveme tímto všechny občany, kteří mají zájem o projednávaný program, na zasedání zastupitelstva obce konané dne 26.10.2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Sosnové.

Program:

 1. Smlouva SVS a.s. o spolupráci při zajištění stavby (úprava povrchů při rekonstrukci vodovodu)
 2. Rozpočtové opatření č.3/2015
 3. Prodej pozemku p.č. 280/7, k.ú. Sosnová u České Lípy - záměr
 4. Prodej pozemku p.č. 293/6, k.ú. Sosnová u České Lípy - záměr
 5. Schválení rozpočtu obce pro rok 2016
 6. Zápis kontrolního výboru
 7. Info z obce

Účast všech členů ZO je nutná!!!    

Jindřiška Halasníková, starostka obce

 
Oznámení občanům - svoz odpadu Tisk E-mail

Svoz  nebezpečného odpadu bude dne 31.10.2015 (sobota) od 10.00-10.30 stanoviště u hřiště a 10.30-11.00 stanoviště u bytovek (viadukt).

Do nebezpečného odpadu patří: barvy, laky, rozpouštědla, motorové oleje, obaly od těchto látek, pneumatiky, filtry, olověné akumulátory, ledničky apod. Tento odpad v žádném případě nepatří do kontejnerů na velkoobjemný odpad!

Svoz velkoobjemného odpadu – kontejnery – bude dne 1.11.2015 (neděle). Kontejnery budou přistaveny  v době od  8.00 hod. do 17.00 hod. na těchto stanovištích: náves, hřiště, bytovky č.p.85 a 86, viadukt, Lesná, Ramš, parkoviště u telefonní budky.

Do kontejnerů v žádném případě nepatří:  stavební suť,  pneumatiky, chemikálie, bioodpad. Žádám občany o dodržování tohoto nařízení.

Toto opatření je vyvoláno neúměrně vysokými náklady na likvidaci odpadu při kontejnerovém svozu. Připomínám, že na uložení tohoto druhu odpadu je občanům k dispozici sběrný dvůr, který občané mohou 

Halasníková Jindřiška
starostka obce

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Následující > Konec >>

Výsledky 73 - 81 z 257