Zur Navigation | Zum Inhalt
Dobrá rada: dodržujte předepsanou rychlost v obci. Po dohodě s Policií ČR se nám podařilo zajistit namátkové měření rychlosti.
 
Informace obce
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Tisk E-mail
Zveme tímto všechny občany, kteří mají zájem o projednávaný program, na zasedání zastupitelstva obce konané dne 26.10.2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Sosnové.

Program:

 1. Smlouva SVS a.s. o spolupráci při zajištění stavby (úprava povrchů při rekonstrukci vodovodu)
 2. Rozpočtové opatření č.3/2015
 3. Prodej pozemku p.č. 280/7, k.ú. Sosnová u České Lípy - záměr
 4. Prodej pozemku p.č. 293/6, k.ú. Sosnová u České Lípy - záměr
 5. Schválení rozpočtu obce pro rok 2016
 6. Zápis kontrolního výboru
 7. Info z obce

Účast všech členů ZO je nutná!!!    

Jindřiška Halasníková, starostka obce

 
Oznámení občanům - svoz odpadu Tisk E-mail

Svoz  nebezpečného odpadu bude dne 31.10.2015 (sobota) od 10.00-10.30 stanoviště u hřiště a 10.30-11.00 stanoviště u bytovek (viadukt).

Do nebezpečného odpadu patří: barvy, laky, rozpouštědla, motorové oleje, obaly od těchto látek, pneumatiky, filtry, olověné akumulátory, ledničky apod. Tento odpad v žádném případě nepatří do kontejnerů na velkoobjemný odpad!

Svoz velkoobjemného odpadu – kontejnery – bude dne 1.11.2015 (neděle). Kontejnery budou přistaveny  v době od  8.00 hod. do 17.00 hod. na těchto stanovištích: náves, hřiště, bytovky č.p.85 a 86, viadukt, Lesná, Ramš, parkoviště u telefonní budky.

Do kontejnerů v žádném případě nepatří:  stavební suť,  pneumatiky, chemikálie, bioodpad. Žádám občany o dodržování tohoto nařízení.

Toto opatření je vyvoláno neúměrně vysokými náklady na likvidaci odpadu při kontejnerovém svozu. Připomínám, že na uložení tohoto druhu odpadu je občanům k dispozici sběrný dvůr, který občané mohou 

Halasníková Jindřiška
starostka obce

 
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Tisk E-mail
Zveme tímto všechny občany, kteří mají zájem o projednávaný program, na zasedání zastupitelstva obce konané dne 5.10.2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Sosnové.

Program:

 1. Pozemek p.č.316, k.ú. Sosnová u České Lípy - řešení odstranění překážky na účelové komunikaci
 2. Vyhláška č. 3/2015, o stanovení kratší doby nočního klidu
 3. Plynové topení sportovní kabiny - schválení realizace akce
 4. Obecní rozhlas
 5. Dotační tituly MŠ, OÚ
 6. Info z obce

Účast všech členů ZO je nutná!!!    

Jindřiška Halasníková, starostka obce

 
Oznámení občanům Tisk E-mail
V bytovém domě č.p. 202 je volný byt v přízemí. Formulář žádosti o přidělení bytu je k dispozici na OÚ Sosnová. Info na tel. 487520874 nebo 775253992.
 
Oznámení občanům Tisk E-mail
Ve středu 5.8. 2015 a ve čtvrtek 6.8. 2015 bude OÚ Sosnová mimo provoz.
Důvodem je kompletní výměna oken.
Děkuji za pochopení.  
Jindřiška Halasníková, starostka obce 
 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Následující > Konec >>

Výsledky 82 - 90 z 263