Zur Navigation | Zum Inhalt
Poplatky v roce 2019: svoz komunálního odpadu (popelnice) - zdarma.
 
Rada obce
Plán termínů zasedání rady obce v roce 2019 Tisk E-mail

Plán termínů jednání rady obce pro rok 2019. Začátek vždy v 18.00 hodin.

Termíny zasedání jsou předpokládané a mohou být v průběhu roku změněny.

Celý článek...
 
Termíny jednání rady obce pro rok 2018 Tisk E-mail

Plán termínů jednání rady obce pro rok 2018. Začátek vždy v 18.00 hodin.

Termíny zasedání jsou předpokládané a mohou být v průběhu roku změněny. Dále se předpokládá, že v říjnu 2018 proběhnou volby do zastupitelstev obcí a není tedy jasné, kdy bude svoláno ustanovující zasedání ZO.

Celý článek...
 
Složení rady obce Tisk E-mail

Seznam  členů rady obce Sosnová (aktuální stav).

Celý článek...
 
Náplň činnosti rady obce Tisk E-mail
Rada obce je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti obce a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu obce.V oblasti přenesené působnosti přísluší radě obce rozhodovat, jen stanoví-li zákon. Radu obce tvoří starosta, místostarosta a další členové rady volení z řad členů zastupitelstva obce. Počet členů rady obce je lichý a činí nejméně 5 a nejvýše 11 členů, přičemž nesmí přesahovat jednu třetinu počtu členů zastupitelstva obce. V našem případě bylo pro toto volební období stanoveno 5 radních. Rada obce se schází ke svým schůzím podle potřeby, její schůze jsou neveřejné. Rada obce může k jednotlivým bodům svého jednání přizvat dalšího člena zastupitelstva obce a jiné osoby.

Celý článek...