Zur Navigation | Zum Inhalt
Poplatky v roce 2019: svoz komunálního odpadu (popelnice) - zdarma.
 
Třídíme odpad? Tisk E-mail
Napsal Jaromír Antoš   
Čtvrtek, 08 březen 2007

popel.gifTřídíme. Je však v našem zájmu, abychom třídili ještě víc. A proč, to se dozvíte v následujícím článku. 

Každý z nás vyhodí za rok asi 150 - 200 kg odpadů. Pokud však odpady už doma třídíte a dáváte je do barevných kontejnerů, umožníte recyklaci více než třetiny tohoto množství. Za rok tak můžete vytřídit až 30 kg papíru, 25 kg plastů, 15 kg skla.

Pokud budete jednotlivé druhy odpadů správně třídit, umožníte jejich další zpracování. Odpady, které vhodíte do barevného kontejneru, odveze svozové auto na dotřiďovací linku. Odtud putují do zpracovatelských firem, kde z odpadů vznikají nové výrobky - to je recyklace odpadu.

A proč třídit víc?

V současné době je vyhláškou obce č. 2/2003 stanoven poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 350,- Kč na osobu. Mimochodem - datum, do kdy musí být poplatek pro rok 2007 uhrazen, se blíží, tak nezapomeňte. 

Těch 350 korun se skládá ze dvou částí. 250 Kč je pevná část a zbývajících 100 Kč je částka stanovená dle skutečných nákladů obce vynaložených na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu v předchozím roce. A nahlédnete-li do zprávy o hospodaření obce v roce 2006, zjistíte, že skutečné náklady na svoz odpadu jsou vyšší o 200 tisíc Kč, než kolik bylo vybráno od občanů prostřednictvím poplatku. Jinými slovy, z rozpočtu obce je dotována likvidace odpadu. To je samozřejmě možné. Rozhodnutí, zda se má dotovat sport, odvoz odpadu, kulturní akce či výstavba chodníků je plně v kompetenci občanů a zastupitelů obce.

Můžeme ušetřit. Nemusíme sportovat, jezdit do divadla a stavět chodníky. A nebo můžeme zvýšit poplatek. A nebo můžeme víc třídit.

V obci je sedm stanovišť kontejnerů na tříděný odpad. To na obec naší velikosti vůbec není špatné. Chceme-li tedy ušetřit jak vlastní kapsu, tak  životní prostředí, měli bychom tento potenciál využít. Zatímco za odvoz nevytříděného komunálního odpadu musíme vždy zaplatit, za tříděný odpad se nám mohou finanční prostředky i vracet. A tak čím více vytřídíme, tím líp.

Připomeňme si, jak s některými odpady naložit: 

 • Autovraky - určená autovrakoviště (informace na pověřené obci), některé části do kovošrotů
 • C/PAP - jedná se o kombinované obaly složené z několika různých materiálů - směsný odpad (kromě nápojových krabic)
 • CD nosiče - směsný odpad
 • CD - plastový obal - kontejner na plasty
 • Elektrotechnika ("elektrošrot"¨) - počítače, televize, kuchyňské spotřebiče, telefony, kabely - prodejce, sběrný dvůr
 • Gumy, zahradní hadice - sběrný dvůr
 • Hygienické potřeby (kapesníky, pleny a dámské hygienické potřeby) - směsný odpad
 • Chemikálie, motorové oleje a barvy - sběrný dvůr nebo speciální automobil pro mobilní sběr nebezpečných odpadů, jde o nebezpečný odpad
 • Plasty, plastové sáčky a tašky ("igelity") - kontejner na plasty
 • Keramika, porcelán, drátěné sklo, zrcadlo - směsný odpad
 • Kovové obaly, plechovky, hrnce, hliníková víčka, alobal - ve větším množství sběrné dvory, kovošroty nebo směsný odpad
 • Léky - lékárna, nebo sběrný dvůr či speciální automobil na sběr nebezpečných odpadů
 • Nábytek, podlahové krytiny, sanita - sběrný dvůr
 • Nápojové krabice (nápojové kartony) - do kontejneru označeného nálepkou se sběrem tohoto odpadu
 • Oblečení - kontejnery charitativních společností nebo charita
 • Papír mastný a znečistěný, uhlový a voskovaný - směsný odpad
 • Pneumatiky - prodejce, sběrný dvůr
 • Polystyren pěnový - kontejner na plasty
 • Potraviny, bio odpad - kompostárna nebo směsný odpad, případně speciální kontejnery na sběr bioodpadu
 • Průklepová páska - směsný odpad
 • PVC - novodurové trubky, podlahové krytiny, misky (značka 3), některé hračky - objemnější odpady do sběrného dvora, ostatní do směsného odpadu
 • Stavební sutě - sběrný dvůr (je nutné vždy zjistit, jaké množství je od občanů odebíráno v konkrétním dvoře)
 • Zahradní odpad - vlastní zahradní kompost, kompostárna nebo sběrný dvůr
 • Železný šrot - výkupny druhotných surovin, kovošroty, sběrný dvůr

Jak je to se spalováním odpadů?

V § 3 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší (dále jen “zákon”) je uvedeno, že jako palivo nelze použít odpad podle zákona o odpadech. V § 3 odst. 4 je zakázáno spalování látek ve zdrojích znečišťování ovzduší, které nejsou palivy určenými výrobci jejich zařízení, popřípadě látkami uvedenými v souboru technickoprovozních parametrů a technickoorganizačních opatření k zajištění provozu zdrojů znečišťování ovzduší podle § 11 odst. 2. § 18 zákona o ochraně ovzduší povoluje spalování odpadů pouze ve vymezených případech (zejména spalovny). K § 3 odst. 4 následuje speciální ustanovení (dotýkající se specifických zdrojů znečištění ovzduší) v § 3 odst. 5 zákona, a to “…v otevřených ohništích, zahradních krbech nebo v otevřených grilovacích zařízeních lze spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí, suché rostlinné materiály a plynná paliva určená výrobcem, přičemž uvedená paliva nebo materiály nesmějí být kontaminovány chemickými látkami…”.

Shrneme-li to, odpadem se může topit ve spalovnách odpadu. V kamnech a kotlích pouze palivy, určenými výrobcem zařízení. A v otevřených ohništích jen takovým palivem, abyste se pak toho buřta nebáli sníst.

V článku byly použity některé materiály společnosti EKO-KOM, a.s.. Další informace můžete najít například na http://www.jaktridit.cz

Komentáře:

Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář.
Prosím přihlašte se nebo se zaregistrujte..

Powered by AkoComment!

Aktualizováno ( Pondělí, 23 duben 2007 )