Zur Navigation | Zum Inhalt
Obecní úřad nabízí novou službu: laminování dokumentů. Formát A4 (lesklá/matná, 80-125 mikronů - 20,- Kč, formát A5 (lesklá/matná, 80-125 mikronů 15,- Kč, menší formáty (vizitky, foto) - 10,- Kč.
 
Obecní úřad Sosnová Tisk E-mail

obecniurad.jpg Adresa:
Obecní úřad
Sosnová 35
470 01 Sosnová

Telefon a fax: 487 520 874

E-mail:
IDDS: txvbiva

IČO: 673374
Číslo účtu: 21422-421/0100

Úřední hodiny:
Pondělí 8:00 - 17:00
Středa 8:00 - 17:00

Pracovní doba úřadu: pondělí - pátek 8:00 - 15:00 hodin

Mimo úřední hodiny doporučujeme dohodnout si návštěvu telefonicky předem.


Vybrané statistické údaje za základní územní jednotku (ZUJ) 562076  -  Sosnová dle Českého statistického úřadu (stav v roce 2004)

 
Druhy pozemků (údaje roku 2004)
        Celková výměra pozemku (ha) 566.3740
        Orná půda (ha) 238.8088
        Zahrady (ha) 6.2563
        Trvalé trávní porosty (ha) 47.8391
        Zemědělská půda (ha) 292.9042
        Lesní půda (ha) 209.3834
        Vodní plochy (ha) 5.3321
        Zastavěné plochy (ha) 10.1002
        Ostatní plochy (ha) 48.6541
 
Kultura (údaje roku 2004)
        Veřejná knihovna vč. poboček 1
 
Obecná charakteristika (údaje roku 2004)
        První písemná zpráva (rok) 1554
        Nadmořská výška (m n.m.) 254
        Katastrální plocha (ha) 566
        Počet katastrů 1
        Počet částí obce 1
 
Obyvatelstvo (údaje roku 2004)
        Počet bydlících obyvatel k 31.12. 715
        Muži (z poč.bydl.obyv.k 31.12) 357
        Ženy (z poč.bydl.obyv.k 31.12) 358
        Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 103
        Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy 246
        Počet obyvatel ve věku 15-59 muži 253
 
Školství (údaje roku 2004)
        Mateřská škola 1
 
Sport (údaje roku 2004)
        Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 1
 
Technická vybavenost (údaje roku 2004)
        Poštovní směrovací číslo 47001
        Veřejný vodovod (1=ano, 0=ne) 1
        Kanalizace s napojením na ČOV (1=ano, 0=ne) 1
        Požární nádrž (1=ano, 0=ne) 1
        Požární hydrant (1=ano, 0=ne) 1
        Plynofikace obce (1=ano, 0=ne) 1