Zur Navigation | Zum Inhalt
Poplatky v roce 2019: poplatek za psa činí Kč 50, za každého dalšího Kč 75,-
 
Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Tisk E-mail
Úterý, 19 červen 2018

Zveme tímto všechny občany, kteří mají zájem o projednávaný program, na řádné zasedání zastupitelstva obce konané dne 25.6.2018 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Sosnové.

Program:

  1. Dodatek ke zřizovací listině MŠ - příspěvková organizace
  2. Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti CL 057 009 Sosnová - rekonstrukce kanalizace, k p.p.č. 580/1 a p.p.č. 566, k.ú. Sosnová u České Lípy pro SVS a.s.
  3. Uzavření smlouvy o dílo - rekonstrukce hřbitovní zdi
  4. Uzavření smlouvy o dílo - rekonstrukce barového pultu v KD
  5. Výběrové řízení - Humazace průtahu obcí Sosnová, schválení podkladů
  6. Info z obce

Účast všech členů ZO je nutná !!!

Jindřiška Halasníková, starostka obce

Aktualizováno ( Pondělí, 16 červenec 2018 )