Zur Navigation | Zum Inhalt
Výzva: Máte zájem přispět k obsahu našich webových stránek? Kontaktujte administrátora nebo obecní úřad.
 
Elektronická podatelna Tisk E-mail

Image Elektronická podatelna umožňuje přijímat a odesílat datové zprávy při korespondenci s fyzickými a právnickými osobami.

Adresa podatelny:

Kvalifikovaným certifikátem s oprávněním posílat elektronicky podepsanou poštu (e-mailem) jménem Obce Sosnová v tuto chvíli nedisponuje žádný z pracovníků obce, kvalifikovaným certifikátem bude v brzké době vybaven pan Lubomír Michálek, starosta obce.

Certifikát bude vystaven na e-mailovou adresu:

 

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:

Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele.
Součástí zprávy o potvrzení je:

  • (zaručený elektronický podpis oprávněného pracovníka obecního úřadu) - jakmile bude k dispozici
  • datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena
  • identifikátor dokumentu (číslo jednací)


Pokud potvrzení doručení datové zprávy nedojde, zpráva nebyla doručena.

Seznam povolených formátů datových zpráv (předkladatel podání musí zachovat uvedené přípony jmen souborů):

formát *.TXT (prostý text)
formát *.htm, *. html (hypertextový dokument)
formát *.rtf (rich text format)
formát *.doc (soubory softwarového produktu Microsoft Word)
formát *.xls (soubory softwarového produktu Microsoft Excel)
formát *.jpg, *.tif, *.gif (grafický formát)

Maximální velikost elektronického podání v jedné zprávě je 3 MB včetně příloh. V případě, že zpráva nebude z technických důvodů čitelná (např. porušený soubor, nepovolený formát zprávy, zpráva infikována virem, a podobně), bude nepřijetí neprodleně sděleno odesílateli zasláním datové zprávy s vysvětlením příčiny nepřijetí, pokud lze ze zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele.

Seznam povolených typů nosičů dat:

disketa 1.44 MB se souborovým systémem FAT16 (3,5 palce)
cd se souborovým systémem ISO9660

Adresa umístění elektronické podatelny:

Obecní úřad
470 01 Sosnová čp. 35

Podání musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči úřadu činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů:

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nemusí být podepsána zaručeným elektronickým podpisem.

Podle § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. musí být z podání zřejmé, kterému povinnému subjektu je určeno a kdo jej činí. U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (například elektronická adresa). Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu tohoto zákona a žádost se odloží.

Podání podle zákona č. 71/1967 Sb., správní řád (§ 19)

  • musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; současně musí být uveden poskytovatel certifikačních služeb, který certifikát vydal a vede jeho evidenci, nebo musí být certifikát k podání připojen, nebo
  • nemusí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb; v takovém případě musí být do 3 dnů doplněno – viz výše.


Podle § 19 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb. musí být z podání patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Zvláštní právní předpisy mohou stanovit jeho další náležitosti.

Stížnosti, oznámení a podněty podle vyhlášky č. 150/1958 Ú.l. nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem.

Datové zprávy zaslané úřadu, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky úřadu a občany.