Obec Sosnová
Obec Sosnová U ČESKÉ LÍPY OFICIÁLNÍ STRÁNKY OBCE

Rada obce


Náplň činnosti rady obce

Rada obce je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti obce a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu obce.V oblasti přenesené působnosti přísluší radě obce rozhodovat, jen stanoví-li zákon. Radu obce tvoří starosta, místostarosta a další členové rady volení z řad členů zastupitelstva obce. Počet členů rady obce je lichý a činí nejméně 5 a nejvýše 11 členů, přičemž nesmí přesahovat jednu třetinu počtu členů zastupitelstva obce. V našem případě bylo pro toto volební období stanoveno 5 radních. Rada obce se schází ke svým schůzím podle potřeby, její schůze jsou neveřejné. Rada obce může k jednotlivým bodům svého jednání přizvat dalšího člena zastupitelstva obce a jiné osoby.

Rada obce je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů, k platnému usnesení nebo rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jejích členů

Rada obce připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva obce a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení. Kromě úkolů směřujících k zajištění samosprávného chodu a rozvoje obce, vymezených výslovně v zákoně o obcích a navazujících bezprostředně na činnost zastupitelstva obce, rada obce zabezpečuje rozhodování ostatních záležitostí patřících do samostatné působnosti obce, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu obce nebo pokud si je zastupitelstvo obce nevyhradilo.

Rada obce může zřídit jako své iniciativní a poradní orgány komise.

 

Složení rady obce

Seznam  členů rady obce Sosnová (aktuální stav).

  • Lenka Ondřejková, Bc. - starostka
  • Ondřej Ritschel - místostarosta
  • Květa Šťastná, Ing. - radní
  • Daniela Staňková - radní
  • Martin Russ, MVDr.  - radní

 

Plán termínů jednání rady obce pro rok 2023.

Začátek vždy v 15.00 hodin.

Termíny zasedání jsou předpokládané a mohou být v průběhu roku změněny.

9.1.2023

13.2.2023

13.3.2023

3.4.2023

12.4.2023 - středa

10.5.2023 - středa

12.6.2023

11.9.2023

16.10.2023

13.11.2023

4.12.2023

  •  

Počasí

dnes, sobota 23. 9. 2023
slabý déšť 18 °C 10 °C
neděle 24. 9. oblačno 18/9 °C
pondělí 25. 9. jasno 22/10 °C
úterý 26. 9. jasno 25/13 °C

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Untitled-Scanned-04