Zur Navigation | Zum Inhalt
Obecní úřad nabízí novou službu: laminování dokumentů. Formát A4 (lesklá/matná, 80-125 mikronů - 20,- Kč, formát A5 (lesklá/matná, 80-125 mikronů 15,- Kč, menší formáty (vizitky, foto) - 10,- Kč.
 
Souhrnná informace k výstavbě přeložky silnice I/9 Tisk E-mail
Středa, 14 březen 2007

muk_premosteni1.jpg Vážení spoluobčané,

řadu let probíhá příprava výstavby přeložky silnice I/9 (Jestřebí - Nový Bor). Výstavba je rozdělena do čtyř etap, cílem je vybudování obchvatu České Lípy.

Jednotlivé etapy jsou plánovány takto:

 • výstavba mimoúrovňové křižovatky v katastru obce Sosnová s cílem propojit Dubici se stávající komunikací Česká Lípa - Praha
 • výstavba přemostění Ploučnice v Dubici s cílem propojení Dubice a výpadovky na Žandov
 • výstavba spojky od žandovské výpadovky do Nového Boru (napojení u Okrouhlé na stávající obchvat Nového Boru
 • výstavba silnice u Jestřebí, řešení přemostění Zahrádek (Robečského potoka)

Z uvedených etap se obce Sosnová výrazně dotkne právě etapa první. V roce 2004 bylo stavebním úřadem v České Lípě vydáno územní rozhodnutí č. 51/2004 (č.j. SÚ 1356/2004-328/1). Na základě tohoto územního rozhodnutí bylo v průběhu roku 2006 vydáno několik stavebních povolení (zejména přeložky energetických sítí) a v lednu 2007 proběhlo stavební řízení a následně vydání stavebního povolení pro stavbu "Přeložka silnice č. I/9 MÚK Sosnová" Krajským úřadem Libereckého kraje (č.j. OD 5/2007 - 9/280.13/Be).

muk_prehled.jpg Vydání územního rozhodnutí a následně i stavebních povolení předcházela řada jednání a studií, v nichž dotčené orgány a občané dávali svá stanoviska k připravované stavbě.

Realitou je, že letos bude stavba zahájena. V přiložených obrázcích najdete budoucí vzhled silnice I/9 a mimoúrovňové křižovatky.

 

 

Významné negativní faktory stavby:

 • doba výstavby - 2 roky (předpoklad ukončení v roce 2009)
 • při rozšiřování silnice I/9 budou prováděny trhací práce
 • přesměrování dopravy na komunikaci č. III/2601 (přes Sosnovou) na dobu nezbytně nutnou pro provádění trhacích prací
 • desítky tisíc kubíků přemístěné zeminy
 • krátkodobé odpojení energetických sítí
 • zásah do vzhledu obce

Pozitiva stavby:

 • vybudování protihlukové stěny ve výši 3 metry na silnici I/9 (kolem obce)
 • vybudování protihlukové stěny ve výši 3 metry mezi autodromem a obcí
 • výstavba přístupu k autobusové zastávce tak, aby nebylo nutné přecházet přes silnici

Hluk, prach, otřesy a zvýšený provoz na místní komunikaci se budeme snažit eliminovat trváním na plnění všech podmínek vydaných stavebních povolení. Také proto vás touto cestou žádáme o spolupráci při monitorování všech dopadů výstavby na život v naší obci.

Máte-li zájem nahlédnout do dokumentace k této akci, prosím, kontaktujte mne na Obecním úřadu. 

Jaromír Antoš
místostarosta

muk_prehled1.jpg muk_premosteni2.jpg muk_projekt.jpg  

 

 

 

Komentáře:

Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář.
Prosím přihlašte se nebo se zaregistrujte..

Powered by AkoComment!

Aktualizováno ( Středa, 25 duben 2007 )